Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / Privacyverklaring
DOUW ingenieurs- en adviesdiensten verwerkt en bewaart de volgende (persoons)gegevens omdat deze nodig zijn voor de uitvoering van de volgende doelen (noodzakelijkheidsgrondslagen):
1. Uitvoering van een overeenkomst
2. Wettelijke verplichting
De verwerkte en bewaarde gegevens betreffen:
- naam (klant)organisatie
- fysiek adres organisatie
- telefoon- en eventueel faxnummer organisatie
- web adres en e-mail adres organisatie
- naam contactpersoon (eventueel)
- direct telefoonnummer contactpersoon (eventueel)
- direct e-mail adres contactpersoon (eventueel)
Deze gegevens worden enkel gebruikt en vastgelegd tbv de genoemde doelen en worden niet aan derden doorgegeven.
Een natuurlijke persoon heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens, voor zover een wettelijke verplichting dit niet in de weg staat. Ook heeft een natuurlijke persoon de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienenCopyright 2020 DOUW ingenieurs- en adviesdiensten.
Contact
start

introductie

werkgebieden

nieuws

contact