In het kort worden hier de werkgebieden beschreven, waarop DOUW ingenieurs- en adviesdiensten actief is:
  • Advies over het technisch ontwerp voor werktuig-, machine- en apparatenbouw, inclusief CE-markering,
  • Advies over het technisch ontwerp voor constructies in de bouw (voor zover van metaal, glas, hout of houtachtige materialen),
  • Berekeningen (stijfheid en sterkte, aandrijvingen en bewegingen) aan genoemde ontwerpen,
  • Advies over het opzetten, invoeren en onderhouden van (geïntegreerde) managementsystemen, o.a. voor kwaliteit volgens ISO 9001, milieu ISO 14001, VCA voor veilig werken, duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000 en MVO-prestatieladder),
  • Uitvoeren van audits volgens uw bestaande managementsysteem, en onderhoud daarvan, conform de eisen uit normen (ISO 19011),
  • Advies en implementatie m.b.t. de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, begeleiding RI&E,
  • Projectleiding en controle van projecten over het invoeren van nieuwe technische- en managementsystemen.
Heeft u een second opinion nodig? Bijvoorbeeld: voldoet een product van een toeleverancier aan uw eisen of aan geldende normen en wettelijke voorschriften? DOUW ingenieurs- en adviesdiensten kan de vragen voor u weg nemen.

Copyright DOUW ingenieurs- en adviesdiensten. Laatste update 24 december 2018.
Werkgebieden
start

introductie

werkgebieden

nieuws

contact